ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ \ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ //

Το www.farmingtools.gr  είναι ο διαδικτυακός τόπος έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων  της ελληνικής εταιρείας «Ευστράτιος Ν. Συλαίος   », Πριν εισέλθετε και περιηγηθείτε στον διαδικτυακό τόπο μας σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά, επειδή η είσοδος και χρήση του διαδικτυακού τόπου μας σημαίνει και αυτόματη αποδοχή τους.
Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του διαδικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.
Εάν ο επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του.

 

1. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η εταιρεία Ευστράτιος Ν. Συλαίος    επιφυλάσσεται για το δικαίωμα του να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα. Η εταιρεία Ευστράτιος Ν. Συλαίος μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, τη φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση το παρόν κείμενο θα ενημερώνεται για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή ή προσθήκη στους όρους αυτούς. Επισημαίνεται δε, ότι η περίπτωση αλλαγής των όρων δεν περιλαμβάνει παραγγελίες οι οποίες ήδη θα έχουν πραγματοποιηθεί και βρίσκονται σε στάδιο διεκπεραίωσης.

 

2. ΤΙΜΕΣ
Όλες οι τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Φ.Π.Α. εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στην σελίδα του προϊόντος.Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και ισχύουν για την χρονική στιγμή που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
Έξοδα αποστολής,συσκευασίας και διάφορες τυχόν επιβαρύνσεις στα προϊόντα, αναφέρονται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Σε περίπτωση διαφοροποίησης λόγω ιδιαίτερα μεγάλου βάρους ή ογκου, η εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για τη καλύτερη δυνατή λύση.

 

3. Τιμολόγηση. Η σελίδα "FarmingTools.gr" απευθύνεται σε επαγγελματιες που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τη κτηνοτροφία. Ώς εκ τούτου εκδίδει μόνο τιμολόγια.

 

4. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H εταιρεία Ευστράτιος Ν. Συλαίος  παρέχει τη δέσμευση πληρότητας και εγκυρότητας των παρατιθέμενων επί της ιστοσελίδας πληροφοριών, αφενός μεν ως προς την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει και αφετέρου ως προς τη σαφήνεια των πληροφοριών που αφορούν στις παρεχόμενες εκ της επιχείρησης υπηρεσίες. Μοναδική παρέκκλιση ή επιφύλαξη της παρούσας αρχής διατυπώνεται, λαμβάνοντας υπόψη εξωγενείς παράγοντες, όπως τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια, όπως επίσης τυχόν διακοπές στη λειτουργία της ιστοσελίδας και συναφή.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα που παραγγείλατε, δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, θα σας ενημερώσουμε μέσω email ή τηλεφωνικά για τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης και θα σας προτείνουμε αντίστοιχα προϊόντα.

Η εταιρεία  δεσμέυεται για την άριστη κατάσταση των προ'ι'όντων που βρίσκονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

5. Περιορισμός ευθύνης
Η εταιρεία  ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
Η εταιρεία  ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.
Η εταιρεία  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο της και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η εταιρεία  ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η εταιρεία  , δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site της Ευστράτιος Ν. Συλαίος, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Τα περιεχόμενα του site της εταιρείας  παρέχονται "όπως ακριβώς είναι"χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτετρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η εταιρεία  αρνείταιόλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες,συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένασυγκεκριμένο σκοπό.
Η Ευστράτιος Ν. Συλαίος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
Επίσης η εταιρεία  δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

 

6. ΔΕΣΜΟΙ" (links) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ WEB SITES/ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Η εταιρεία  δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποίαπαραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες,τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η εταιρεία  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
  
"Δεσμοί" προς το site της εταιρείας  επιτρέπονται μόνο προς τηνκεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως)κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ της εταιρείας  και του παραπέμποντας σε αυτό φορέα. Εξάλλου, οι "δεσμοί"αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.

7. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την  εταιρεία  συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της  εταιρείας,  προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας  ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.
Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τοv διαδικτυακό τόπο μας, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία  ή/και τον διαδικτυακό της τόπο ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους,  είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας ή/και του www.farmingtools.gr   ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.
Τα προϊόντα  που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι Εγγυήσεις δεν καλύπτουν φυσική καταστροφή ή κλοπή, μή σωστή συναρμολόγηση/ χρήση/ εγκατάσταση/ λειτουργία του προϊόντος από τον πελάτη.

Ανάλογα το προϊόν, η εκάστοτε προσφερόμενη εγγύηση αναγράφεται στα χαρακτηριστικά-περιγραφή του προϊόντος.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για τις εγγυήσεις που συνοδεύουν κάποιο είδος που σας ενδιαφέρει.

 

9. Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα της αγοράς σας ή να ζητήσετε την αντικατάστασή τους στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Ευστράτιος Ν. Συλαίος σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε 

β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή απουσιάζει η συμφωνημένη ιδιότητά του και υπό την προϋπόθεση ότι 

(i) δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης, ή 

  1. αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) δεν έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή ή 
  2. αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) και το ελάττωμα ή η ιδιότητα που λείπει δεν είναι σημαντική

γ) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση - παραλαβή του προϊόντος.

Το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή είναι απαραίτητο να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επιστροφή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άθικτη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν (Τιμολόγιο/ΔΑ κ.α.). Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή μόνο κατόπιν επικοινωνίας την ημέρα της παραλαβής ή τις επόμενες δύο εργάσιμες με την εταιρία μας. Κατά τη συνεννοήση με τη εταιρεία   πρέπει να αναφερθούν λεπτομερώς τα ελαττώματα του προς επιστροφή προϊόντος. Παραλαβές επιστροφών από τη εταιρεία  . γίνονται δεκτές μόνο εφόσον έχουν εγκριθεί από την εταιρία. 

 

Διαδικασία Επιστροφής

  • Συσκευάζετε το προϊόν κατάλληλα για την αποφυγή οποιαδήποτε ζημιάς κατά τη μεταφορά.
  • Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα ( Δελτίο Αποστολής, κλπ), όπως περιγράφουμε παραπάνω.
  • Αποστέλλετε το δέμα μέσω μεταφορικής εταιρίας της επιλογής σας.
  • Τα χρήματά σας επιστρέφονται το αργότερο μέσα σε δεκατέσσερις ημερολογιακές (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.
  • Η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι:

 

Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε συστημένη αποστολή επιστροφής ή/και ασφάλιση των εμπορευμάτων μας, ειδικά αν η αξία των προϊόντων είναι μεγάλη. Αυτό διότι η επιχείρηση δεν βαρύνεται με την ευθύνη απώλειας ή καταστροφής των επιστρεφόμενων προϊόντων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Ο πελάτης έχει πάντα την ευθύνη της αποστολής του προϊόντος, καθώς ως παραλήπτης δεν είναι εφικτό για τη εταιρεία  να κάνει αναζήτηση του πακέτου σας στην εκάστοτε ταχυδρομική / μεταφορική.

Επισημαίνεται ότι το κόστος επιστροφής επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη και αποδίδεται απευθείας από τον πελάτη στη εταιρία courier/μεταφορική εταιρεία κατά την αποστολή.

 

10. Ακυρώσεις

Η εταιρεία  δέχεται ακυρώσεις μόνο εντός της ίδιας ημέρας με την ημέρα παραγγελίας και εφόσον αυτή δεν έχει εκτελεστεί από την εταιρία. Για να ακυρώσετε μια παραγγελία θα πρέπει να στείλετε email στη διεύθυνση info@farmingtools.gr αναγράφοντας τους λόγους της ακύρωσης, τα στοιχεία σας και τον αριθμό παραγγελίας. Δεν πραγματοποιείται καμία χρέωση για την ακύρωση μιας παραγγελία που δεν έχει υποβληθεί για επεξεργασία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας για λόγους ανωτέρας βίας ή για διάφορους άλλους λόγους που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τον Πελάτη όπως αδυναμία πληρωμής, μη παραλαβή του προϊόντος χωρίς αιτιολογία, άγνωστη ή ελλιπή διεύθυνση παραλήπτη καθώς και για λόγους που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας όπως έλλειψη αποθεματικών, απόσυρση προϊόντος κλπ.

 

11. Ενημερωτικά e-mail (newsletters)

Η εταιρεία  . ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email. Η εταιρεία  δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση.

Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Βάλτε τη διεύθυνση αποστολής της εταιρείας  στη safe list σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletter ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της εταιρεία  , μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του site. Η ενημέρωση από την εταιρεία  , γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε.

 

12. Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του farmingtools.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, καθώς και με κάθε νεότερη σχετική νομοθεσία (πχ νομος 4242/14 (ΦΕΚ 50 Α/28-02-2014) )
Κάθε διαφορά σύμφωνα με το Νόμο που θα απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή εξαιτίας αυτής θα υποβάλλεται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.